Kallelse till årsmöte 2021
Då restriktioner inte tillåter fysiskt möte kommer mötet att genomföras i digital form.

Datum: Lördag den 29 maj
Tid: klockan 09:00
Plats: På teams

Anmälan görs till stefan@sklaxen.se länk och bekräftelse kommer med vändande e-post.