Styrelse

Det är vi som är Laxens styrelse

SK Laxens styrelse

Simklubben Laxens styrelse och förtroendevalda 2018

Ordförande
Peter Ålenius0767–23 39 51✉ peter.alenius@hnyborg.se
Vice ordförande
Johan Widerberg0703–48 77 35✉ widerberg.johan@gmail.com
Sekreterare
Johanna Rosdahl0703–79 76 16✉ johanna.rosdahl@gmail.com
Kassör
Niclas Nilsson0706–17 62 70✉ carina-niclas@telia.com
Ledamot
Magnus Ljundahl0723–39 99 75✉ magnusljungdahl72@gmail.com
Ledamot
Miriam Stolper Hullegård0736–97 64 19✉ miriamstolper@hotmail.com
Ledamot
Annika Kronvall0736–13 10 19✉ annika.kronvall@icloud.com
Suppleant
Åsa Keller Wannem0706-73 54 50✉ asa.keller.wannem@gmail.com
Suppleant
Ken Gullberg0709–57 61 93✉ ken.gullberg@gmail.com

Revisorer: Kjell Grüneberger, Lars-Olof Ottosson och Janne Thorbjörnsson (suppleant).
Valberedning: Magnus Hedman (sammankallande), Mia Widerberg och Jeanette Andersson.

Protokoll från sammanträden är tillgängliga för den som vill ta del av dessa, kontakta sekreteraren eller kansliet med förfrågan. Välkommen att kontakta styrelsen om du har frågor, förslag etc. Kontakt kan tas direkt med någon i styrelsen alternativt via kansliet eller Simkommittén som utgör en länk mellan styrelse, tränare, ledare och simmare.