Det är nu dags för alla funktionärer som är godkända till 31 mars 2022 (har förlängts till 31
mars 2023 pga. pandemin) att anmäla sig till regeluppdatering för att kunna fortsätt vara
funktionär fram till 31 mars 2026.

Mer info hittar ni här: Regeluppdatering Tävlings- och Distriktsfunktionärer 2023

Vid frågor kontakta funktionar@sklaxen.se