Kallelse till årsmöte 2022
Ett år har gått och det är dags för årsmöte.
Äntligen kallar vi till ett fysiskt årsmötet

Datum: Lördag den 19 mars
Tid: klockan 10.00
Plats: Högskolan Halmstad, i-huset

Anmälan till mötet behövs då vi behöver veta hur många som kommer.
Anmälan görs till stefan@sklaxen.se

Handlingarna inför mötet kommer att finnas tillgängliga på kansliet en vecka innan mötet. Önskar ni dem digitalt kan de mailas till er.
Välkomna