Anmälan till höstens babysim öppnar tisdag den 7/9 kl 12:00
För att kunna boka en plats behöver man skapa ett konto om man inte redan har ett sedan tidigare.
Detta gör ni i barnets namn och med barnets personnummer.
De grupper vi kommer erbjuda är ankan, sjöstjärnan, grodan och delfinen.

Vi rekommenderar grupp efter ålder på barnet enligt följande:

3-9 månader Ankan
9-18 månader Sjöstjärnan
1,5-2 år Grodan
2-2,5 år Delfinen