Bokningen för höstterminen  öppnar tisdag 16 juni 10:00 för anmälningar.

Vid ändrade restriktioner eller rekommendationer från FHM kan vi behöva justera i schemat och eventuellt ställa in grupper. Vi kommer i så fall att återbetala avgiften för inställda lektioner. På grund av smittorisken är tillträdet till bassängen begränsat till deltagare i simskolan. Om ditt barn har behov av förälder i vattnet eller på plats inne i simhallen måste det avtalas innan kursstart med SK Laxens simskoleansvarig.