Med anledning av Folkhälsomyndighetens förväntningar på föreningar att vidta nödvändiga åtgärder för att minska risken för smittspridning kommer vi från och med måndag 20 april göra vissa förändringar i tävlingsverksamheten. Vi har bland annat tittat på hur många vi har i verksamhet parallellt och hur vi undviker trängsel i omklädningsrum och inne i simhallen samt på utformningen och innehållet i verksamheten.
Detta har lett till följande åtgärder Läs mer…

Nya träningstider…