Viktig information till alla medlemmar i SK Laxen, Styrelsen har per den 15 mars 2020 beslutat att vi flyttar fram vårt årsmöte från den 18 mars till den 15 april.