Viktig information till alla medlemmar i SK Laxen, Styrelsen har per den 5 april 2020 beslutat att vi skjuter fram vårt årsmöte tillsvidare. Vi återkommer med ny kallelse när det blir aktuellt