Förtydligande kring CV-19 och SK Laxens verksamhet

Vi följer utvecklingen dagligen och de rekommendationer som lämnas av:
Folkhälsomyndigheten
Riksidrottsförbundet
Svenska Simförbundet
Halmstad kommun

SK Laxens styrelse har vid ett möte 15/3 gjort en riskbedömning och beslutat att all ordinarie verksamhet fortsätter som vanligt enligt schema.

Naturligtvis är vi måna om allas hälsa och välbefinnande. Var noga med följande:
Om du har sjukdomssymtom, stanna hemma.
Om du har varit sjuk, stanna hemma i ytterligare 2 dagar innan du kommer tillbaka.
Tvätta händerna med tvål och varmt vatten före och efter din aktivitet.

Vi uppmanar er alla att hålla er uppdaterade kring informationen som svenska myndigheter delger. Om nya rekommendationer kommer som påverkar föreningens verksamhet kommer vi att informera om detta.

Har ni frågor som rör föreningens verksamhet kontakta info@sklaxen.se

Hälsningar
SK Laxens styrelse och personal