SK Laxen följer Folkhälsomyndighetens råd och håller sig uppdaterad kring utvecklingen för Coronaviruset/Covid-19.

Nuvarande direktiv och rekommendationer påverkar inte SK Laxens ordinarie kursverksamhet och alla grupper fortsätter tills vidare enligt schema. Om nya direktiv eller beslut tas som påverkar verksamheten informerar vi om detta omgående via e-post och på hemsidan. Vi uppmanar alla medlemmar att följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.

Allmänna råd:

  • Stanna hemma när du är sjuk
  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.