Nu är formuläret för bemanning av SM-värdar och funktionärer öppet för sommarens Sim-SM på Brottet den 26–30 juni.

Anmälan 1 är öppen fram till 8 mars. Därefter stänger vi anmälan och gör bemanningslistor och publicerar dessa.

Anmälan 2 öppnar vi den 30:e mars och då blir ansökan på dom arbetsuppgifter som finns kvar. Vi stänger anmälan den 3 maj. Vi gör bemanningslistor och publicerar dessa.

Är inte alla platser tillsatt så öppnar vi formuläret igen.

Fullständig info finns här…

Har du några frågor om arbetsuppgifter under Sim-SM eller funderar på något annat kontakta Jens Antlöv via Band, mejl jens@antlov.se eller telefon: 073-917 61 80

Anmälan görs via digitalt via denna länk…