Ett utkast av höstens träningstider för alla träningsgrupper finns här…. Tiderna som anges är bassängtider. Det som tillkommer är fys och uppvärmningstider samt samlingstider.