Vad betyder det att vi alla behöver hjälpas åt? Vi är alla medlemmar i en anrik ideell förening, grundad 1932, där vi har våra barn, ungdomar och även vuxna som delar det gemensamma intresset av simning. Vi bedriver en verksamhet
från de allra minsta i babysim upp till elitsimmare på seniornivå. Totalt sett har vi flera hundra aktiva medlemmar i vår förening, och därmed har vi också totalt många hundra föräldrar till alla de här barn och ungdomarna som
har möjlighet att engagera sig i verksamheten på ett eller annat sätt.

För att en ideell verksamhet skall fungera och gå runt krävs det att vi alla hjälps åt. Alla behöver inte göra allt, men alla kan göra något. Det kan vara allt från att hjälpa till att bygga upp arenan inför tävling, hjälpa till vara funktionär
under våra tävlingar, engagemang i kiosk och försäljningsverksamhet, eller engagemang i styrelsearbete – alla behövs för att vi skall få vår ideella verksamhet att fungera. Vi har här om två veckor vår största återkommande hemmatävling under året, Laxaleken
och DIN hjälp behövs.

Ta nu tillfället i akt och anmäl ditt intresse att vara med och medverka på Laxaleken, vi har redan nu över 5000 anmälda starter till tävlingen och varje start genererar också pengar till vår förening vilket är helt avgörande också för vi skall kunna
fortsätta och utveckla vår verksamhet framåt. Vi har alltid genomfört Laxaleken på ett föredömligt sett och den traditionen skall vi fortsätta – men som sagt vi behöver DIN hjälp, att genomföra en sådan här stor tävling kräver stora ideella resurser.

Anmälan till Laxaleken görs antingen via tidigare utskickad länk,  direkt till våra funktionärsansvariga Magnus Hedman och/eller Jeanette Andersson, alternativt direkt till arrangemangsgruppen och då Annika Kronvall.

Peter Ålenius
Ordförande SK Laxen