Organisation

I Laxen hjälps vi åt!

Laxens organisation

Vår vision är ”I Laxen hjälps vi åt”
Simklubben Laxen engagerar ca 3000 barn per år i vår verksamhet. Vi har sex tillsvidareanställda och ca 40 timanställda som jobbar hos oss. Vårt kansli återfinns i Halmstad Arena på våning 2. Dessutom finns ett antal arbetsgrupper som ideellt gör ett jättejobb för vår förening.

Styrelsen består av en ordförande vald på 1 år, 6 ordinarie ledamöter valda på 2 år samt 2 suppleanter valda på 1 år.

Vi bedriver vår verksamhet året runt i såväl inom- som utomhusbassänger runt om i Halmstad. Vår verksamhetsidé är att möjliggöra och bedriva simidrott för alla som vill komma till vår verksamhet.

För att få Laxen att fungera krävs engagemang från våra medlemmar via arbetsgrupper och kommittéer

”I Laxens hjälps vi åt”
Denna devis lever vi efter och det innebär att om ni har ett barn som tävlingssimmar, så förväntar vi oss att minst en i familjen är engagerad i en arbetsgrupp/kommitté. Alla är hjärtligt välkomna att vara med och hjälpa till och engagera sig för våra barn och ungdomars bästa.

 

Support kontaktperson: Annika Kronvall annika.kronvall@icloud.com

Gruppens uppgifter kräver inte någon djupare kunskap om simning. Det är en grupp som passar dig som gärna vill hjälpa till att stötta Laxen.

Vi hjälps åt med:

 •  Bemanna majoriteten av passen när utdelning av armband till SK Laxens simskola ska starta. Detta sker två gånger per år.
 • Inköp av avtackningspresent till avgående styrelseledamöter och valberedning

Tävlingskommittén  Består följande 4 ansvarsområden: Arrangemang – Arena o Bygg – Funktionär – Sekretariat

Arrangemang kontaktperson: Annika Kronvall annika.kronvall@icloud.com
Arrangemangsgruppen ansvarar för det praktiska runt hemmatävlingarna.

Där det behöver fixas med saker runtomkring tävlingarna, kommer arrangemangsgruppen in i bilden.

 • Medaljer & prisutdelning
 • Callroom & korgar
 • Hantering av heatpriser och allt kring detta
 • Resursperson vid matserveringen då SK Laxen erbjuder detta
 • Inhandling och försäljning av fika i samband med KM lucia och SK Laxens Klubbmästerskap på arenabadet.

Arena o Bygg kontaktperson: Johan Widerberg johan @widerberg.se
Gruppens ansvarar för iordningställtande av våra tävlingsanläggning

Gruppen ansvarar för följande

 • Att träningsriggen flyttas mellan arenabadet och simstadion.
 • Inför tävling hämta och montera tidtagarutrustning och efter tävling nedmontera och återlämna utrustningen.
 • Att installera datorer och speakersystem.
 • Att tält och annan kringbyggnad monteras inför tävling.
 • Att stolar, korgar avspärrningsmaterial, parasoll osv finns tillgängligt på respektive tävlingsarena och placeras på avsedd plats.
 • Att startpallarna på simstadion monteras inför tävling och nedmonteras efter tävling.
 • Att startpallar i arenabadet är tävlingsanpassade.
 • Att linor, flaggor och övrig utrustning i bassängen är korrekt monterat.
 • Att avspärrningar för funktionärer placeras ut.
 • Att läktare/stolar placeras ut vid tävling på arenabadet
 • Att prispall finns på plats på respektive tävlingsarena

Funktionär Kontaktperson: Jeanette Andersson och Magnus Hedman funktionar@sklaxen.se

För att kunna genomföra våra olika tävlingar behöver vi ett stort antal tävlingsfunktionärer/distriktsfunktionärer. Här är du som förälder viktig. Funktionärer behövs för att våra simmare skall kunna vara med på tävlingar. Det gäller interna mindre tävlingar, externa tävlingar och större mästerskap.

Vi arbetar hårt för att utbilda och fortbilda våra funktionärer. Till en normal tävling behöver vi ca 25 funktionärer så det är lätt att räkna ut att för många blir vi aldrig! Ta chansen att komma med i gemenskapen och på köpet får du en grundlig utbildning i simningens ädla regelkunskaper

Minst en förälder per familj bör genomgå en funktionärsutbildning.

Utbildningarna genomförs regelbundet och varje utbildningstillfälle annonseras ut på hemsidan med anmälningslänk. Det finns även en informationssida för funktionärerna.

Laxen har även en egen utbildare (även kallad Klerk) i form av Mia Widerberg.

Utbildningsnivåer:

Tävlingsfunktionär:
Sex timmars teori fördelat på två tillfällen. Följs upp av två obligatoriska praktikpass som måste göras inom sex månader efter senaste teoritillfället.

Distriktsfunktionär:
Endagsutbildning. Följs upp av två obligatoriska praktikpass som måste göras inom sex månader efter teoritillfället.

 

Sekreatriat Kontaktperson: Thomas Wollentz thomas@wollentz.se
Gruppen är aktiv vid simtävlingar där det behövs ett sekretariat som bl.a. hanterar och administrerar tidtagning, strykningar, diskningar, resultat, musik och speaker.

Sekretariatet under en tävling består minst av en speaker, Grodan-användare, Ares-användare samt en person som bistår med hantering av heatlistor, resultatlistor mm.

Cirka 7 personer ingår i gruppen och kan vid tävlingar arbeta med de olika uppgifterna. Sekretariatet är aktivt vid Laxaleken, hösttävling inomhus samt i mindre omfattning vid Hallandsserien och KM.

Simshopen hjälper till med att hålla den fysiska shopen öppen under 4-5 tillfällen per termin såsom under egna simtävlingar, Klubbkvällar och utlämningar av produkter.
I den här gruppen hjälps vi exempelvis åt med att:

 • Förbereda, montera och demontera den fysiska simshopen i samband med öppethållande i badhuset/på Brottet.
 • Har försäljning av simshopens produkter så som kläder och utrustning samt heatlistor vid tävlingar.
 • Sammanställa försäljning och beställningar till kansliet.
 • Lämnar ut beställning till medlem.

Simshopens öppettider och övrig information kring shopen finns på SK Laxens hemsida under Om Laxen > Simshop…

Kontaktpersoner: Nelly Henriksson, nelly@sklaxen.se

Kiosken på Brottet bemannas under juni-augusti av Laxens simmare med hjälp av föräldrar. Kioskgruppen har en samordnande funktion och hanterar planering, egenkontroller, rutiner, beställningar och leveranser.

Alla föräldrar med simmare som jobbar i kiosken är själva med och har kioskveckor, där de utför vissa uppgifter som inte läggs på simmarna. Varje år i maj genomförs en utbildning för alla berörda och säsongsstarten brukar traditionsenligt ske i samband med Laxaleken sista helgen i maj. Kioskgruppen blir även involverad i samband med andra arrangemang och tävlingar.

 

Kontaktperson: Niclas Nilsson

Simkommitténs syfte är att utgöra en länk mellan simmare, föräldrar, medlemmar, tränare/ledare och styrelse. Simkommitténs uppdrag är:

 • att underlätta och verka för god kommunikation och goda relationer mellan alla parter i föreningen
 • att tillsammans med tränarna/ledarna följa upp simverksamheten (träning, tävling, läger)
 • att vara tränarnas bollplank i verksamhetsplaneringen (träning, tävling, läger, övriga aktiviteter)

Simkommittén utgörs av:

Magnus LjungdahlLedamot i styrelsen
Mia WiderbergFörälder
Jonas AnderudFörälder
Stefan AdlerbornVerksamhetschef
Jens AntlövTränare
Erica IvanssonTränare

Sammankallande och kontaktperson är : Magnus Ljungdahl E-post: magnusljungdahl72@gmail.com Tfn: 072-339 99 75