Integritetspolicy

Så här hanterar vi dina uppgifter

Integritetspolicy

Så här behandlar SK Laxen dina personuppgifter enligt dataskyddslagen, GDPR.

Inom SK Laxen behandlas dagligen en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till medlemsregister, anmälningar till tävlingar, vid ansökan av ekonomiska stöd mm.

Numera finns det särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven på föreningen har förändrats något.

Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy.

Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om vår integritetspolicy så hittar du den här…

Begäran av registerutdrag
För att få ut vilken information vi samlat om dig kan du får registerutdrag. läs mer…

Jens Antlöv

Jens Antlöv

Ansvarig

E-post: jens@sklaxen.se
Telefon: 035-10 35 50