Information angående anmälan till simskolan

Sommaren 2022
Anmälan till sommarens simskola öppnar den 17 maj kl 12:00
Mer information hittar ni här…

Hösten 2022
Anmälan till höstterminen öppnar den 31 maj kl 12:00
Mer information uppdateras löpande här…

Vid övriga frågor vänligen kontakta oss på info@sklaxen.se