Valberedningens förslag till ny styrelse och revisorposter inför SK Laxens årsmöte den 15:e februari 2018 presenteras nedan. Valberedningen tackar alla berörda för gott samarbete och för de nomineringar som lyfts fram.

Valberedningens förslag:

Ordförande

Peter Ålenius Nyval på 1år

Ledamöter

Niclas Nilsson
Johanna Rosdahl
Johan Widerberg Nyval på 2år
Miriam S Hullegård Nyval på 2år
Namn kommer – Nyval på 2år
Magnus Ljungdahl Nyval på 1år (utgör fyllnadsval)

Suppleanter
1 Åsa Keller Wannem Omval på 1år
2 Ken Gullberg Nyval på 1år

Revisorer
Kjell Grüneberger Omval på 1år
Lars-Olof Ottosson Omval på 1år
Janne Thorbjörnsson, Suppleant Omval på 1år

Valberedning 2017 bestod av:

Magnus Hedman, Ordförande
Thomas Wollentz
Magnus Ljungdal

Ny valberedning för 2018 utses av årsmötet.